Hvidsten Kros tidlige historie

Hvidsten Kro blev bygget allerede i 1634. Dengang lå kroen ved den gamle landevej mellem Randers og Mariager. Denne vej omtales i dag som den gamle Mariager-landevej.
Kroen lå i Hald - en lille landsby i det midtjyske, som stadig eksisterer i dag.

Senere blev der ændret på landevejen mellem Mariager og Randers, således at vejen ikke længere gik gennem Hald. Som følge af denne ændring af den gamle Mariager-landevej, ønskede kroen også at flytte, og de daværende ejere valgte at Hvidsten skulle være kroens ny hjemby. Der var på dette tidspunkt en uenighed mellem kromanden og præsten fra Hald, og dette var en stærkt medvirkende årsag til at man valgte at flytte til Hvidsten. Naturligvis var det også vigtigt for kroen at bevare placeringen ved landevejen mellem Randers og Mariager, da det på dette tidspunkt i historien var temmelig væsentligt at ligge tæt på landevejene rundt omrking i Danmark. Selve flytningen til Hvidsten skete i 1790.

Steen Steensen Blicher

Ganske kort fra Hvidsten, ligger der en lille by, der hedder Spentrup. Her boede den berømte præst og digter Steen Steensen Blicher i en præstegård. Steen Steensen Blicher blev født i 1782, og han var således en dreng på 7-8 år, da Hvidsten Kro flyttede til Hvidsten.

Digteren voksede altså op sammen med Hvdisten Kro, og Steen Steensen Blicher beretter blandt andet i sine erindringer, at han er væltet 34 gange med sin vogn på de ufremkommelige veje. Det vidner om veje, der var i så dårlig stand, at man formentlig slet ikke kan finde tilsvarende i dag. 

På digterens præstegård var der en gammel lade, og den er blevet flyttet til Hvidsten Kro og bliver nu bevaret her, som et symbol på Steen Steensen Blichers tilknytning og betydning for Hvidsten Kro og for lokalområdet.

Svære tider

Der hørte landbrug til Hvidsten Kro, og det gør der faktisk stadigvæk. Det var ikke nemt og heller ikke nogen lukrativ forretning at være kroejer. Egnen var fattig og det var særdeles begrænset hvor mange rejsende, der var på de ufremkommelige veje. Der kunne godt gå flere dage, hvor omsætningen begrænsede sig til et par kopper kaffe. Derfor var det nødvendigt at supplere indtjeningen, med indtjening fra landbrug og andre gøremål. De hårde tider vises ved mange skiftende ejere. Lige indtil indtil 1884, da Fiil slægten kom til.

Peder og Nicoline Fiil

På et tidspunkt skete der det, at fire gårde på egnen nedbrændte. Da de skulle genopføres, dukkede Peder Fiil op - en frisk tømmersvend, der gerne ville tjene lidt penge ved at hjælpe med genopførelsen af de nedbrændte gårde. Peder forelskede sig i en rig gårdmandsdatter, der hed Nicoline. Den unge tømmersvend var naturligvis ikke gårdmandens drøm om den ideelle svigersøn. 

Der var en aften, hvor det unge par sad på heden og snakkede om deres situation. Tilfældigvis stod Steen Steensen Blicher tæt på bag en høj, og han kunne ikke undgå at høre deres samtale. Han spekulerede over deres situation. Det endte med at han tilbød det unge par, at de kunne møde op på præstegården i Spentrup, og så ville han vie dem, og gøre dem til mand og kone. De tog imod tilbuddet, og blev gift uden at gårmanden vidste det.

 

Fiil overtager Hvidsten Kro

Peder og Nicoline Fiil fik sønnen Niels. Da han blev voksen, købte hans forældre Hvidsten Kro til ham. Det var i 1884, og kroen har herefter udelukkende været ejet og drevet af Fiil-slægten. Samme år blev kroen tildelt "Kongeligt Privilegium", hvilket blev tildelt til bestemte danske kroer, og det gav dem ret til at drive kro og yderligere ret til at servere alkoholiske drikke. Man kan komme til Hvidsten Kro i dag, og stadig se det synlige bevis på at kroen var tildelt kongeligt privelegium da Fiil slægten overtog kroen.

Marius og Gudrun Fiil

Peder og Nikoline fik i 1893 en søn, der kom til at hedde Marius. Marius blev gift med Gudrun i 1917. I 925 døde Nicoline Fiil, og Gudrun og Marius flyttede herefter ind på kroen. Marius og Gudrun prægede kroen rigtig meget i de kommende år, og de har stor historisk betydning for Hvidsten Kro. Marius sørgede for at der blev lavet aftale med Thor, der bar det lokale bryggeri i Randers. Thor lånte Marius penge til at bygge en krosal, og til gengæld var det Thor øl der fremadrettet blev solgt fra kroen.

I 1934 havde Peder Fiil 50 års jubilæum som kroejer. Det var naturligvis ikke ret mange kroejere, der kunne opleve 50 år som kroejere - specielt da det var særdeles vanskeligt, at have en sund økonomi ved krodrift på daværende tidspunkt. Få månender efter jubilæet døde Peder, og Marius og Gudrun overtog nu kroen og dens drift.

Det begyndte at gå væsentligt bedre for den lille kro, og i slutningen af 30'erne var der ofte op mod 1.000 gæster på søndage i sommerperioden.

Hvidsten Gruppen

Under 2. verdensrkig skulle Hvidsten Kro få en helt specielt rolle, som nok er det som kroen er mest kendt for, her mere end 70 år senere. Den danske modstandsbevægelse var i 1943 blevet etableret i det meste af Danmark, og således også i egnen omkring Hvidsten. Modstandsbevægelsen  var på udkig efter troværdige samarbejdspartnere, der kunne hjælpe med modtagelsen af faldskærmsjægere, våben og ammunition. 

Marius Fiil havde ved forskellige lejligheder givet udtryk for sin patriotisme, og det var derfor at han blev opfordret til at danne en gruppe, der kunne hjælpe modstandbevægelsen. Marius accepterede opfordringen og gik i gang med at samle en gruppe mænd i samarbejde med sin søn og sin svigersøn. Det lykkedes at få etableret en stærk og pålidelig gruppe, og det var således den første gruppe i hele Jylland, der modtog våben fra luften. 

Gruppen arbejdede særdeles effektivt og havde en enor betydning for modstanden mod den tyske besættelsesmagt. Men desværre fik gestapo informationer om gruppen, og tidligt om morgenen den 11. marts 1944 blev kroen omringet af tyske soldater.

Marius Fiil, hans søn Niels, Marius' svigersøn Peder og pigerne Gerda og Tulle blev arresteret. Den 29. juni 1943 blev Marius, Niels og Peder skudt af Tyskerne. Tulle og Gerda kom i tysk fængsel.

Der var i alt otte mænd fra Hvidsten Gruppen, der blev henrettet af tyskerne. Umiddelbart efter krigens afslutning, blev der lavet en grav med urnerne fra de otte mænd fra Hvidsten. Graven ligger et stykke jord i Hvidsten. Der står også en mindesten med navnene på medlemmerne af Hvidsten Gruppen.

 

Kroens hjemmeside